Tüm Haberler

Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından iki yıl süreyle akredite edildi.

2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınan yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı. Düzenlenen törende Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal YILDIZ'a kurumsal akreditasyon belgesini takdim etti.

YÖKAK tarafından Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı düzenlendi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre Salonunda gerçekleştirilen YÖKAK 2024 Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal YILDIZ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ ve Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Burcu AYHAN katılım gösterdi.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Ön Ziyaret Programı

20 Kasım 2023 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında, YÖKAK tarafından belirlenen 8 kişilik Değerlendirme Takımı tarafından Üniversitemize çevrimiçi ön ziyaret programı gerçekleştirildi.

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı Kapsamında Önemli Hususlar

Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınmış olup; 10-13 Aralık 2023 tarihlerinde akreditasyon için Üniversitemiz Yerleşkesinde saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK tarafından 2023 yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu yayımlandı.

TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporuna göre; Türk-Alman Üniversitesi 2023 yılında TÜBİTAK tarafından belirlenen 21 ana araştırma alanı ve bunların altında yer alan 132 alt araştırma alanı arasından 12 ana araştırma ve 28 alt araştırma alanında yer alıyor.

Üniversitemiz 2023 Yılı YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edildi.

2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, başvuruların YÖKAK tarafından değerlendirilmesinin ardından belirlendi. Bu kapsamda Üniversitemiz YÖKAK tarafından 2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamına dahil edildi. 

TAÜ İdari Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Serisi Başladı.

Üniversitemizde görevli idari personelin çeşitli alanlarda bilgi, beceri, tutum, performans, verimlilik ve motivasyonlarının artmasını sağlamak amacıyla organize edilen Hizmet İçi Eğitim Seminerleri serisinin açılış töreni, 23 Kasım 2022 tarihinde TAÜ Derslikler Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Uluslararası Konferansı

Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Projesi kapsamında düzenlenen ve 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Uluslararası Konferansına Kalite Yönetim Birimi akademik personeli katıldı.

Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Programı

YÖKAK tarafından 2022 yılında izleme kapsamına alınan 44 üniversitede düzenlenen İzleme Programı, 2019 yılındaki dış değerlendirme sürecinden sonra TAÜ’de ilk kez 30 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

TAÜ İş Süreç Yönetim Projesi (TAÜ-İSYÖP) kapsamında hazırlanan “İş Süreç El Kitabı” çalışması tamamlandı.

İş Süreç El Kitabı'nda yapılan revizyon çalışmaları 29.09.2022 tarihi itibariyle tamamlanmış ve süreçler tüm akademik ve idari birimlere ilan edilerek web sayfamızda Kalite Dokümanları sekmesi altında yayınlanmıştır.

16 Ağustos 2022 tarihli YÖKAK İzleme Programı Bilgilendirme Toplantısı

16 Ağustos 2022 tarihinde Kalite Yönetim Birimi eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek olan YÖKAK İzleme Programı dahilinde Yabancı Diller Yüksek Okulu Konferans Salonunda Kalite Komisyonlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İzleme Programı Hazırlık Ekibi'nden Galatasaray Üniversitesi'ne Ziyaret

Üniversitemiz İzleme Programı Hazırlık Ekibi tarafından 12.08.2022 tarihinde Galatasaray Üniversitesine değerlendirme süreçlerindeki tecrübeleri hakkında bilgilendirmeler almak üzere kurumsal ziyaret gerçekleştirilmiştir.

TAÜ Genç Kalite Kulübü YÖKAK Kalite Toplulukları Öğrenci Zirvesi'nde

YÖKAK Kalite Toplulukları Öğrenci Zirvesi'ne katılan Genç Kalite Kulübü üyeleri Türkiye'deki farklı Üniversitelerden gelen Kalite Kulübü öğrencileriyle bir araya gelme imkanı buldu.

TAÜ Genç Kalite Kulübü'nden "KALİTE ve YÖKAK" başlıklı Çevrimiçi Etkinlik

TAÜ Genç Kalite Kulübü üyeleri Enes KELLECİOĞLU ve Arda UĞURHAN, 27 Nisan Çarşamba günü Moderatörlüğünü Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Muhammed Furkan DURAN'ın üstlendiği Üniversitemizin tüm öğrencilerine açık "Kalite ve Yökak" başlıklı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirmiştir.

TAÜ İş Süreç Yönetim Projesi (TAÜ-İSYÖP) kapsamında hazırlanan “İş Süreç El Kitabı” taslak çalışması tamamlandı.

İş Süreçleri Yönetim Projesi (İSYÖP) kapsamında Üniversitemizin iş akış süreçleri tanımlanarak ilgili akış diyagramları modellenmiştir. “TAÜ İş Süreç El Kitabı” taslak çalışması Eylül 2021 itibariyle tamamlanmıştır.

25 Şubat 2020 tarihli Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Toplantısı

Kalite Yönetim Birimi Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN tarafından kaliteden sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Aykut ARIKAN'ın başkanlığında Kalite Komisyonlarına yönelik Google Meet platformu üzerinden çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir.