Haberler

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Uluslararası Konferansı

28.10.2022

Yeterliliklerin çerçevelere yerleştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, kredi ve paydaşlar arası iletişim mekanizmları gibi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) uygulamaları konusunda iyi tecrübelerin paylaşılması ile TYÇ’ye yönelik farkındalığın artırılması için ulusal ve uluslararası kilit isimleri bir araya getiren TUYEP Projesi kapsamında düzenlenen TYÇ Uluslararası Konferansı 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Taksim The Marmama Hotel'de gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amaçlayan TUYEP projesi kapsamında düzenlenen konferansta Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konusunda yapılan çalışmalar ve bu konuda Avrupa’daki gelişmeler ele alındı. Konferansa 17 farklı ülkeden alan uzmanları, Avrupa’da faaliyet gösteren 5 farklı uluslararası kuruluş temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlandı. Toplamda 200 kişinin katıldığı iki gün süren  konferansa Türk-Alman Üniversitesi adına Kalite Yönetim Birimi personeli Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN ile Öğr. Gör. Ebru BAHARLI katılım gösterdi.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER’ tarafından gerçekleştirildi. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) İş gücü Piyasası ile Etkileşimi konulu bir panel ve yeterliliklerin çerçeveye yerleştirilmesi süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

Konferansın ikinci gününün açılışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN tarafından gerçekleştirildi. Konuşmasında mesleki farklılaşmanın ve işbölümünün sanayii çağının temel kavramlarından biri olduğunu vurgulayarak mesleki yeterliliğin modern toplumun en temel unsurlarından olduğunu ifade etti. Bu yeterliliklerin standartlaştırılmasının rekabetçi bir ekonomi için en temel gerekliliklerden biri olduğunu belirterek bu konudaki çalışmaların önemine değindi. Ardından kalite güvencesi, yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ve kredilendirme konularında tematik sunumlar gerçekleştirildi ve tematik bölümlerin sonunda katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini ilettikleri panel oturumları düzenlendi.

Gerçekleştirilen TYÇ uluslararası konferansı, çeşitli uluslararası/Avrupalı kuruluşların kıdemli temsilcileri ve UYÇ ulusal koordinasyon noktaları, kalite güvence kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları ile işveren ve öğrenen temsilcilerini buluşturarak TYÇ hakkında bilgilerin paylaşıldığı bir platform oluşturmuştur.