Kalite Komisyonu

Üniversitemiz Kalite Komisyonu; TAÜ Kalite Güvencesi Yönergesi'nin 4. maddesi gereğince aşağıda isimleri geçen akademik ve idari personelden oluşmaktadır.
 
 

Unvanı-Adı Soyadı

Görev Yeri

Görev Süresi (Yıl)

Başkan

Prof. Dr. Cemal YILDIZ

Rektörlük

Daimi

Üye

Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ

Rektörlük

3

Üye

Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2

Üye

Prof. Dr. Leyla COŞAN

Yabancı Diller Yüksekokulu

2

Üye

Doç. Dr. Emre IŞIK

Mühendislik Fakültesi

2

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA

Hukuk Fakültesi

2

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çiydem ÇATAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm GÜNDOĞDU

Fen Fakültesi

2

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ünal KAYA

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben ÖNHON

Fen Bilimleri Enstitüsü

2

Üye

Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN

Kalite Yönetim Birimi

2

Üye

Kutlu Kağan KAYAALP

İç Denetim

2

Üye 

Özgür Ali ŞİRİN

Genel Sekreterlik

Daimi

Üye 

Merve ÇAĞLAR BUDAK

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daimi

Üye 

Arş. Gör. Melih PEHLİVAN

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Daimi

Üye

Enes KELLECİOĞLU

Öğrenci Temsilcisi

Daimi