Türk-Alman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

Türk-Alman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ile 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmış olup Üniversitemizin 11.10.2017 tarih ve 61 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi, Üniversitemiz kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla Kalite Komisyonu’nun organizasyon yapısı, üye dağılımı, birimlerin temsil edilme şekli, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını içermektedir.