PUKÖ İyileştirme Döngüleri

Üniversitemiz 24.08.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Kalite Komisyonu toplantısı Karar-2-4 uyarınca Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer alan Kalite Güvencesi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı ana başlıkları altında hazırlanan PUKÖ iyileştirme döngüleri aşağıda yer almaktadır.
 
Kalite Güvencesi Sistemi PUKÖ Döngüsü için tıklayınız.
Eğitim-Öğretim PUKÖ Döngüsü için tıklayınız.
Araştırma-Geliştirme PUKÖ Döngüsü için tıklayınız.
Toplumsal Katkı PUKÖ Döngüsü için tıklayınız.