TAÜ İş Süreç El Kitabı

Türk-Alman Üniversitesi İş Süreç Yönetimi Projesi kapsamında Üniversitemiz iş akış süreçleri; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Müge KLEIN'in koordinasyonunda aralarında Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları Arş. Gör. Selin KARACA ve Arş. Gör. Merve Ahter DEDE, Mühendislik Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Ali Ömer BAYKAR ile Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Didem BİRBİR EFENDİOĞLU'nun yer aldığı çekirdek proje takımı tarafından akademik ve idari birimlerle yapılan çalışmalar sonucu tanımlanarak ilgili akış diyagramları modellendi. 
 
16 Eylül 2019 tarihinde başlayan İSYÖP projesi, 

1. İdari birimlerle iş süreç tanımları hakkında görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
2. İdari birimlere ait iş süreç başlıklarının belirlenmesi,
3. İdari birimlere ait iş süreç tanımlarının yazılması,
4. Akademik birimlere ait iş süreç başlıklarının belirlenmesi,
5. Akademik birimlere ait iş süreç tanımlarının yazılması,
6. İş süreç başlıklarının yeniden yapılandırılması: 
- İdari ve akademik tüm iş süreçlerinin kesişmelerinin incelenmesi  
- İdari ve akademik ortak iş süreçlerinin belirlenmesi
7. İş süreç tanımlarının tamamlanması,
8. İş süreçlerinin modellenmesi,
9. TAÜ İş Süreç El Kitabının hazırlanması

süreçleri ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde iki yıl süren bir çalışma sonucu tamamlandı.

Kitabın tamamlanmasının ardından revizyon çalışmaların başlatılması amacıyla Rektörlük Makamının 09/08/2022 tarih 41402 sayılı yazısına istinaden tüm akademik ve idari ve birimler tarafından konuya ilişkin çalışmalar yapılması sağlanmıştır. 24/08/2022 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısında alınan kararlar neticesinde Üniversitemizin üstün yönlerinin vurgulanması ve farkındalığın artırılması amacıyla Üniversite-Sanayi İşbirliği Süreçleri, DAAD Süreçleri, Kalite Süreçleri ve İç Denetim Süreçleri öncelikli olmak üzere yeni süreçler kitaba ilave edilmiştir.
​​​​
Ayrıca YÖKAK Kurumsal İzleme hazırlıkları kapsamında yapılan Kalite Komisyonu toplantısında TAÜ İş Süreç El Kitabında yapılan revizyonlar ile birlikte yeniden yayımlanması kararlaştırılmış ve İç Denetim Biriminden İç Denetçi Kutlu Kağan KAYAALP, TAÜ İş Süreç El Kitabı Revizyon Çalışmasının koordinasyonunun sağlanması ve kitabın yayıma hazır hale getirilmesi konularında görevlendirilmiştir.

21 Eylül 2022 tarihi itibariyle iş akış süreçleri ve ilgili iş akış diyagramlarının revizyon çalışmaları sonuçlandırılan TAÜ İş Süreç El Kitabı, Üniversitemiz Kalite Güvencesi Süreçleri kapsamında idari ve akademik birimlerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın ulaşabilmesi için web sitemizde yayınlanmıştır.

19 Ocak 2024 tarihinde Personel Daire Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü iş akışlarında yapılan son düzenlemelerle İş Süreç El Kitabının son versiyonu aşağıda yer almaktadır.
     
    İş Süreç El Kitabı Revizyon Raporu I için tıklayınız.
    İş Süreç El Kitabı Revizyon Raporu II için tıklayınız.
    TAÜ İş Süreç El Kitabı için tıklayınız.