Haberler

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı Kapsamında Önemli Hususlar

23.10.2023

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2019 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme ve 2022 yılında Kurumsal İzleme Programlarına dahil edilen Üniversitemiz 2023 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında değerlendirmeye alınmış olup; 10-13 Aralık 2023 tarihleri arasında kampüsümüzde saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda; Rektörümüz Prof. Dr. Cemal YILDIZ'ın başkanlığında Fakülte Dekanları/Enstitü Müdürleri ve Kalite Komisyonu Üyeleri ile 13 Mart 2023’te KAP Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. KAP Bilgilendirme Toplantısı kapsamında Birimimiz tarafından hazırlanan  Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Durum Tespit Sunumu için tıklayınız. 

Üniversitemiz  Organizasyon Yapısı için tıklayınız.

Üniversitemiz Kalite Yönetimi Organizasyon Şeması için tıklayınız.

Kalite Yönetim Birimi tarafından her yıl Ocak-Nisan aylarında Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinden YÖKAK göstergelerine ilişkin bilgi, belge ve kanıtlar talep edilmekte ve bir takvim yılında yapılan tüm çalışmalar göz önünde bulundurularak Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu ile Kurum Gösterge Raporu oluşturulmaktadır. YÖKAK tarafından değerlendirmeye alınan bu raporlar Üniversiteler için önemli bir değerlendirme aracı olup Kurumsal Akreditasyon Programının en önemli parçalarından biridir.


YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı; sırasıyla Kurum İç Değerlendirme Raporları üzerinden yapılan ön değerlendirme, kampüste gerçekleştirilecek saha ziyaretleri ve Kurumsal Akreditasyon Raporunun hazırlanması aşamalarından oluşmaktadır. Dış değerlendirmeler YÖKAK tarafından yayınlanan YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizin önceki yıllara ait Kurum İç Değerlendirme Raporları:

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık sürecinde faydalanılacak dokümanlar:

Değerlendirme takımının saha ziyaretleri kapsamında yapacağı görüşmelerde olası sorulara cevap verilebilmesi için aşağıda yer alan soruların incelenmesi gerekmektedir.
 
Akademik Birim Yöneticilerimiz;
•Akademik ve idari personeliniz ile öğrencilerinizi, Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve süreci hakkında bilgilendirdiniz mi?
•Biriminiz web sitesini kontrol edip güncellediniz mi?
•Eğitim-öğretim programlarınızın bilgi paketlerini gözden geçirdiniz mi?
Üniversitemizin vizyon, misyon, politikaları ile stratejik amaç ve hedeflerini biliyor musunuz? 
•Üniversitemizin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu incelediniz mi?
•Birimimiz web sitesinde sunulan Kalite Güvence Sistemimize ilişkin belgeleri incelediniz mi?
•Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Hazırlık Rehberini inceleyerek biriminiz bünyesinde hazırlıklara başladınız mı?

Akademik Personelimiz;

•Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon süreci hakkında bilgi sahibi misiniz?
•Öğrencilerinizi Kurumsal Akreditasyon süreci hakkında bilgilendirdiniz mi?
•Derslerinize ilişkin bilgilerinizi, ders bilgi paketine uygun ve eksiksiz bir şekilde girdiğinizi kontrol ettiniz mi?

Üniversitemizin vizyon, misyon, politikaları ile stratejik amaç ve hedeflerini biliyor musunuz? 
•Danışmanı olduğunuz öğrencilerinizle iletişim halinde misiniz?
•Üniversitemizin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu incelediniz mi?
•Birimimiz web sitesinde sunulan Kalite Güvence Sistemimize ilişkin belgeleri incelediniz mi?


Öğrencilerimiz;
•Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon süreci hakkında bilgilendirildiniz mi?
•Üniversitemiz web sitesinde sunulan Kalite Güvence Sistemimize ilişkin belgeleri incelediniz mi?
Üniversitemizin vizyon, misyon, politikaları ile stratejik amaç ve hedeflerini biliyor musunuz? 
•Aldığınız derslerin bilgi paketleri yeterli ve güncel mi?
•Danışmanınız ile iletişim halinde misiniz?

İdari Birim Yöneticilerimiz;
•Birim personelinizi Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon süreci hakkında bilgilendirdiniz mi?
•Personelinizin görev ve sorumlulukları tanımlı mı?
•Biriminiz web sitesini kontrol edip güncellediniz mi?
Üniversitemizin vizyon, misyon, politikaları ile stratejik amaç ve hedeflerini biliyor musunuz? 
•Üniversitemizin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu incelediniz mi?
•Birimimiz web sitesinde sunulan Kalite Güvence Sistemimize ilişkin belgeleri incelediniz mi?

İdari Personelimiz;
•Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon süreci hakkında  bilgilendirildiniz mi?
•Sorumlu olduğunuz iş ve süreçler tanımlı mı?
Üniversitemizin vizyon, misyon, politikaları ile stratejik amaç ve hedeflerini biliyor musunuz? 
•Üniversitemizin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu incelediniz mi?
•Birimimiz web sitesinde sunulan Kalite Güvence Sistemimize ilişkin belgeleri incelediniz mi?