2019 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)