Haberler

Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme Programı

04.10.2022

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Dış Değerlendirme ve İzleme Programları dahilinde düzenli olarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yılda İzleme Programına dahil olmaktadır.

YÖKAK tarafından 2022 yılında izleme kapsamına alınan 44 üniversitede düzenlenen İzleme Programı, 2019 yılındaki dış değerlendirme sürecinden sonra TAÜ’de ilk kez 30 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Cemal YILDIZ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ, Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ, Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ ile YÖKAK İzleme Takımı üyeleri Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI ve Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK ÖZDİKMEN ve Hacettepe Üniversitesi’nden Eren ÇANGA’nın katıldığı tanışma toplantısıyla başlayan izleme programı Genel Koordinatör Prof. Dr. Ferit KÜÇÜKAY ile gerçekleştirilen kurumun yönetsel süreçlerindeki görev paylaşımı ve kurum kalite güvencesi sisteminin görüşüldüğü toplantı ile devam etti.

Dört oturum şeklinde düzenlenen toplantının ilk oturumunda; Kalite Komisyonu ile bir araya gelen izleme takımı, kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ’ın moderatörlüğünde Kalite Komisyonu çalışmalarını, kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönleri dinleyerek sorular yöneltti. 

Öğleden sonraki oturum Senato Üyelerinin de katılımıyla Rektör Prof. Dr. Cemal YILDIZ’ın dış değerlendirme sonrası geçen süreçte üniversitemizde gerçekleştirilen kalite süreçleri ve kalite faaliyetleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde yapılan iyileştirme çalışmalarını aktardığı sunum ile devam etti.

Son oturum ise Üniversitemizin akademik ve idari kalite temsilcileri ile Kurumsal Geri Bildirim Raporu’nda yer alan “gelişmeye açık yanlar” doğrultusunda gerçekleştirildi. İzleme Takımı tarafından gelen spesifik sorular Üniversitemizin çeşitli komisyonlarına üye akademisyenler ve üst yöneticiler tarafından cevaplandırıldı.

Son olarak genel değerlendirmenin yapıldığı kapanış toplantısında, İzleme Takımı tarafından Türk-Alman Üniversitesi’nde Kurumsal Dış Değerlendirme sonrası geçen 3 yıllık süreçte gerçekleştirilen iyileştirmelerin takdire şayan olduğu, olumlu gelişmelerin görüldüğü ifade edildi. Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ, Kalite Birimi Sorumlusu Dr. Öğr. Gör. Burcu AYHAN ve Kalite Birimi akademik personeli Öğr. Gör. Ebru BAHARLI’nın rehberliğinde kalite yönetim süreçlerinde yakalanan başarının kurumsal akreditasyona hazırlık için bir aşama olduğu kaydedildi. İzleme Takımı üyelerinin hazırlayacağı nihai raporun YÖKAK’a sunulduktan sonra üniversite yönetimine iletileceği aktarıldı.