Haberler

Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından iki yıl süreyle akredite edildi.

29.04.2024

Üniversitemiz YÖKAK tarafından 2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamına dahil edilmişti.  Yükseköğretim kurumlarının gönüllü olarak KAP'a dahil olmaya davet edilmesiyle başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı süreci, Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) incelenmesi, YÖKAK Değerlendirme Takımlarının saha ziyaretleri, Kurumsal Akreditasyon ve Geri Bildirim Raporlarının hazırlanması ile YÖKAK tutarlılık analizi çalışmaları süreçlerinin tamamlanmasının ardından verilen akreditasyon kararı ile neticelendi.

2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınan yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı. 2023 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınan yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından tutarlılık analizi neticesinde akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı.

Eğitim öğretimde kaliteyi tescilleyen "YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi" düzenlenen törenle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK tarafından TAÜ Rektörü Prof. Dr. Cemal YILDIZ’a takdim edildi. Tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde sürdürülen yoğun çalışmaların yerinde görüldüğü süreç sonucunda TAÜ'nün liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanındaki başarıları iki yıl süreyle elde edilen akreditasyon belgesi ile tescillenmiş oldu.


YÖK’ün program açma konusunda verdiği yeni kararlar doğrultusunda Üniversitemiz program akreditasyonu hazırlık çalışmaları kapsamında planlamalara başlamış olup söz konusu çalışmaların 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. 2025 yılı başında ise Üniversitemizin her fakültesinden en az bir programın ulusal kalite güvence kuruluşlarına başvuruda bulunması ve akredite edilmesi hedeflenmektedir.