Haberler

TÜBİTAK tarafından 2023 yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu yayımlandı.

23.06.2023

Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi çalışması; üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesine ve ayrıca bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanımaktadır. TÜBİTAK tarafından yayımlanan raporda 21 ana araştırma alanı ve bunların altında yer alan 132 alt araştırma alanı belirlenmiştir. 

Hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilen yetkinlik analizinde kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir. Çalışmada toplamda % 60 ağırlığa sahip olan 7 kalite göstergesine yer verilmiştir. Yayınların bağıl atıf etkisi, nitelikli yayın üretme kapasitesi, akademisyen verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, sanayiye katkıda bulunacak nitelikli yayın üretme kapasitesi, Türkiye'nin uluslararasılaşmasına katkı ve Üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı hususlarına yönelik göstergeler kalite göstergelerini oluşturmuştur. Hacim boyutunda ise 4 göstergeye yer verilmiştir. Bunlar dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye’de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi, üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksidir.

2023 yılı TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporuna göre; Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) 12 ana araştırma ve 28 alt araştırma alanında yer almaktadır. Yüksek hacim ve yüksek kalitenin 1. Bölge olarak sınıflandırıldığı TÜBİTAK'ın raporuna göre Türk-Alman Üniversitesinin “Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Nesnelerin İnterneti, Çevre Bilimleri-Yer Bilimleri, Enerji-Enerji Verimliliği, Enerji-Enerji Depolama, Enerji-Elektrik, Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı, Fizik-Yoğun Madde Fiziği, Fizik-Deneysel Fizik, Havacılık ve Uzay-Uzay ve Gezegen Bilimi, İnşaat-Mimarlık, Kimya Mühendisliği-Akışkanlar Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi, Kimya Mühendisliği-Proses Kimyası ve Teknolojisi, Makine-İmalat-Eklemeli İmalat, Otomotiv-Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri, Ulaştırma-Ulaştırma ve Lojistik” alanlarında 1. Bölgede olduğu tespit edilmiştir. Böylece Üniversitemiz 14 araştırma alanında Türkiyenin öncü üniversiteleri arasında yer almaktadır.


2023 yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu için tıklayınız.
2023 Yılı TÜBİTAK-TAÜ Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu için tıklayınız.