Haberler

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Ön Ziyaret Programı

20.11.2023

20 Kasım 2023 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında, YÖKAK tarafından belirlenen 8 kişilik Değerlendirme Takımı tarafından Üniversitemize ön ziyaret programı gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ziyaret programı yapılan 6 oturum sonunda tamamlandı.

İlk oturumda, Rektör Prof. Dr. Cemal YILDIZ’ın  Üniversitemizin yönetim sistemi ile ilgili genel sunumunun ardından üst yöneticiler ve Değerlendirme Takımı arasında değerlendirme süreci ve üniversitemiz kalite güvencesi sistemi hakkında genel bir görüşme gerçekleştirildi.

İkinci oturumda, Değerlendirme Takımı, ile Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyeleri arasında kalite komisyonlarının ve süreçlerinin işleyişi hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından yapılan görüşmelerde Üniversitemiz kalite güvencesi sisteminin işleyişi değerlendirildi.

Üçüncü oturumda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ’ın Üniversitemizin eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili genel sunumunun ardından Kalite Komisyonu Eğitim-Öğretim Alt Çalışma Grubu, Değerlendirme Takımının eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Dördüncü oturumda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ’un Üniversitemizin araştırma-geliştirme süreçleri ile ilgili genel sunumunun devamında Kalite Komisyonu Araştırma-Geliştirme Alt Çalışma Grubu, Değerlendirme Takımının sorularını yanıtladı.

Beşinci oturumda, Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Doç. Dr. Semih Emre ÇEKİN'in gerçekleştirdiği toplumsal katkı sunumunun ardından Değerlendirme Takımı, Kalite Komisyonu Toplumsal Katkı Alt Çalışma Grubu ile yaptığı görüşmelerde Üniversitemizin sosyal sorumluluk faaliyetlerini değerlendirdi.

Altıncı oturumda, Genel Koordinatör Prof. Dr. Ferit KÜÇÜKAY’ın TAÜ Organizasyon Yapısı, Alman Konsorsiyum (K-TDU) ile İdari Komite ve Bilimsel Komisyonların yapısına değindiği sunumun akabinde Fakültelerde Alman Koordinatörlerle Akademik İşbirliği konusu hakkında görüşüldü.

Değerlendirme Takımı ile Rektör Prof. Dr. Cemal YILDIZ arasında gerçekleştirilen son oturumda, 10-13 Aralık tarihlerinde Üniversitemize gerçekleştirilecek olan saha ziyareti programı üzerinde duruldu.