Haberler

TAÜ İş Süreç Yönetim Projesi (TAÜ-İSYÖP) kapsamında hazırlanan “İş Süreç El Kitabı” çalışması tamamlandı.

03.10.2022

YÖKAK Kurumsal İzleme çalışmaları kapsamında Kalite Yönetim Birimi ve Kalite Komisyonu ile yapılan toplantılarda, TAÜ İş Süreç El Kitabındaki eksikliklerin hızla tamamlanarak yayınlanması kararlaştırılmış ve İç Denetim Biriminden İç Denetçi Kutlu Kağan KAYAALP, TAÜ İş Süreç El Kitabı Revizyon Çalışmasının koordinasyonunu sağlama ve yayına hazır hale getirme görevlerini üstlenmiştir. 

Revizyon çalışmaların başlatılması amacıyla Rektörlüğümüzün 09/08/2022 tarih 41402 sayılı yazısına istinaden tüm akademik ve idari ve birimler tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile dönüş yapılmıştır. 24/08/2022 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısında alınan kararlar neticesinde Üniversitemizin üstün yönlerinin vurgulanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla Üniversite-Sanayi İşbirliği Süreçleri, DAAD Süreçleri, Kalite Süreçleri ve İç Denetim Süreçleri öncelikli olmak üzere yeni süreçler kitaba ilave edilmiştir.

21/09/2022 tarih itibariyle iş akış süreçleri ve ilgili iş akış diyagramlarının revizyon çalışmaları sonuçlandırılmış olup, TAÜ İş Süreç El Kitabı Üniversitemiz Kalite Yönetimi kapsamında web sitemizde idari ve akademik birimlerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın ulaşabilmesi için yayınlanmıştır.

İş Süreç El Kitabı Revizyon Raporu için tıklayınız.