Haberler

24 Ağustos 2022 tarihli Kalite Komisyonu Toplantısı

24.08.2022

Kalite Komisyonu toplantısı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel Uzuntaş’ın yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamide Özden Özkaya-Ferendeci'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kalite Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Leyla Coşan, Prof. Dr. Burhanettin Aykut Arıkan, Doç. Dr. Emre Işık, Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben Önhon, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gündoğdu, Dr. Öğr. Üyesi Çiydem Çatak, Dr. Öğr. Gör. Burcu Sünbül Ayhan, İç Denetimci Kutlu Kağan Kayaalp, İç Denetimci Akın Menekşe, Genel Sekreter Yardımcısı Sebahat Özcan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ömer Işık ile İzleme Programı Hazırlık Ekibi üyeleri Dr. Öğr. Gör. Derya Nur Kayacan, Öğr. Gör. Ebru Baharlı, Öğr. Gör. Sultan Edip ve Programcı Meryem Odabaş katıldı.
 
Üniversitemizin Kurumsal Politika taslaklarının değerlendirildiği toplantıda İş Süreç El Kitapçığının revizyon süreci konuşuldu. Kitapçığın sürekli olarak gelişmekte ve büyümekte olan Üniversitemize yeni katılan idari ve akademik personelin oryantasyonu için çok önemli olduğu vurgulanarak, sürekli olarak güncellemeye açık tutulması hususu görüşüldü. Toplantıda ayrıca Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıklarında iyileştirme döngüleri tanımlandı.